Opnieuw vragen over Europese voorstellen gegevensbeschermingDe commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en voor Veiligheid en Justitie blijven de begin dit jaar gepubliceerde Europese Commissievoorstellen inzake de bescherming van persoonsgegevens nauwgezet volgen. Zij hebben opnieuw een brief over deze voorstellen aan de Nederlandse regering gestuurd. Bescherming van persoonsgegevens in EU-verband vindt nu nog plaats op basis van een richtlijn uit 1995 en een kaderbesluit over politie en justitie uit 2008. De genoemde voorstellen van de Europese Commissie beogen een herziening en modernisering van dit regelgevende kader, hetgeen volgens de Europese Commissie door snelle technologische ontwikkelingen broodnodig is. De herzieningsoperatie moet leiden tot een algemene verordening gegevensbescherming en een aparte richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens door de politiële en justitiële sector. In hun brief aan de regering stellen de commissies negen vragen en breken zij een lans voor het gelijktijdig behandelen van het voorstel voor de algemene verordening en het voorstel voor de richtlijn politie en justitie. De vragen hebben onder meer betrekking op profileringen, de beginselen van privacy by design en privacy by default, de voorgestelde meldplicht bij datalekken en de voorgestelde verplichting een privacy impact assessment uit te voeren in geval van bewaking van openbaar toegankelijke ruimten met camera's.

dossiers:


Deel dit item: