33.522

EU-Voorstel: Richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van het voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (herziening van tabaksproductenrichtlijn).

Zie ook dossier E120054 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

24 januari 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten