33.563

EU-voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart COM(2012)776In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart.

Zie voor meer informatie ook dossier E120052 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

5 maart 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten

3