33.594

Interparlementaire conferentie inzake de rol van nationale parlementen in een meer geïntegreerd financieel, budgettair en economisch beleidskaderDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de informele, niet-besluitvormende interparlementaire bijeenkomst zoals georganiseerd op 11 maart 2013 door de Deense Folketinget. Onderwerp was de rol van nationale parlementen in een meer geïntegreerd financieel, budgettair en economisch beleidskader.


Kerngegevens

begonnen

28 maart 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten