33.601

EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133In dit kamerstukdossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het Richtlijnvoorstel inzake maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd kustbeheer.

Zie voor meer informatie het dossier E130026.


Kerngegevens

begonnen

3 april 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten

20