33.641

EU-voorstel: richtlijn inzake betaalrekeningen COM(2013)266In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn inzake betaalrekeningen. Zie voor meer informatie dossier E130032.


Kerngegevens

begonnen

28 mei 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten