COM(2012)750

Commissiemededeling: Jaarlijkse Groeianalyse 2013
Kerngegevens

ingediend

28 november 2012

nummer

COM(2012)750

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel