33.651

EU-voorstel: verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van zeebuitengrenzen COM(2013)197In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van zeebuitengrenzen.

Zie voor meer informatie ook dossier E130031 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

4 juni 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten