33.667

EU voorstel: richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad COM(2013)42In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad.

Zie voor meer informatie ook dossier E130034 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

18 juni 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten