Officieel bezoek Voorzitter Eerste Kamer aan HongarijeDe Voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Ankie Broekers-Knol, heeft op uitnodiging van de Voorzitter van het Parlement van Hongarije, de heer Lásló Kövér, van 20 tot en met 22 november 2013 een officieel bezoek gebracht aan Hongarije. Tijdens het bezoek had de Kamervoorzitter, naast haar ontmoeting met de Hongaarse parlementsvoorzitter, ook ontmoetingen met de President van Hongarije, de heer János Áder, met de vicepremier en minister van Justitie en Openbaar Bestuur, de heer Tibor Navracsics, en met de minister van Buitenlandse Zaken, de heer János Martonyi. Daarnaast voerde zij gesprekken met verschillende groepen parlementariërs, waaronder delegaties van de commissie voor Buitenlandse Zaken en de commissie voor Constitutionele Zaken en Justitie. De delegatie uit de Eerste Kamer, verder bestaande uit Griffier Geert Jan Hamilton en stafmedewerker Floris Wolf, werd gedurende het bezoek begeleid door de Nederlandse Ambassadeur Gajus Scheltema.

Ontmoeting met de President van Hongarije
Grotere versie foto

Constitutionele veranderingen

Het bezoek was gericht op het versterken van de bilaterale en parlementaire betrekkingen tussen Nederland en Hongarije. Het bood gelegenheid tot informatie-uitwisseling over de huidige ontwikkelingen in Hongarije en Nederland op politiek, economisch en sociaal gebied, als ook op het gebied van de wetgeving. De constitutionele veranderingen in Hongarije, waarover onder meer de Europese Unie en de Raad van Europa hun zorgen hebben geuit, werden tijdens de verschillende gesprekken uitgebreid besproken. De Hongaarse regering, die beschikt over een twee derde meerderheid in het parlement, heeft sinds 2010 in korte tijd meerdere grondwetswijzigingen en wijzigingen in andere fundamentele wetgeving doorgevoerd. De Kamervoorzitter heeft zich laten informeren over de achtergrond van deze wijzigingen en heeft het belang benadrukt van een zorgvuldig wetgevingsproces. Zij heeft in de verschillende gesprekken een uitleg gegeven van het Nederlandse (grond)wetgevingsproces en aangegeven dat een systeem van checks and balances belangrijk is binnen de staatsinrichting van een land. Daarnaast onderstreepte mevrouw Broekers-Knol de verworvenheden van het acquis communtaire van de Europese Unie en het belang van de rule of law .

Tijdens de gesprekken kwam verder aan de orde dat Hongarije en Nederland als middelgrote Lidstaten van de Europese Unie belang hebben bij een goede samenwerking. Hierbij werd ook van gedachten gewisseld over de rol van nationale parlementen binnen de Europese Unie. De Kamervoorzitter benadrukte tevens de eeuwenlange gedeelde geschiedenis tussen de twee landen, waarbij ze onder meer stilstond bij de bevrijding door Admiraal de Ruyter -in opdracht van de toenmalige Staten-Generaal - in 1676 van 26 Hongaarse predikanten die als galeislaaf gevangen werden gehouden op Spaanse galjoenen.

Hongaren in buurlanden

Een ander onderwerp van gesprek tijdens de ontmoetingen waren de maatregelen die door de Hongarije zijn genomen ten aanzien van mensen met een Hongaarse achtergrond in buurlanden als Roemenië, Slowakije en Servië. Deze Hongaarse minderheden hebben onlangs de mogelijkheid gekregen zich als Hongaars staatsburger te registreren en te stemmen bij de Hongaarse parlementsverkiezingen. De Kamervoorzitter heeft hierbij vragen gesteld over de achtergrond en opzet van de maatregelen en over de wijze waarop de buurlanden deze hebben ervaren. Daarnaast werd gesproken over andere aspecten van het buitenlands beleid, zoals het Oostelijk partnerschap van de Europese Unie.

Bedrijfsleven

Tijdens het bezoek heeft de Voorzitter een ontmoeting gehad met het Nederlandse bedrijfsleven, waarbij inzicht werd gegeven in de mogelijkheden en uitdagingen voor bedrijven om in Hongarije zaken te doen. Tevens heeft zij gesproken met oppositieleden en vertegenwoordigers van een aantal non-gouvernementele organisaties over de situatie in Hongarije, onder meer ten aanzien van het mediabeleid. Voorts sprak zij met de President van het Constitutionele Hof van Hongarije, de heer Péter Paczolay, over de taak en werkwijze van het Hof. Op de laatste dag van het bezoek bracht de Kamervoorzitter een bezoek aan de beroemde Benedictijner Aartsabdij van Pannonhalma. Zij had hierbij een ontmoeting met de Aartsabt van Pannonhalma, bisschop Asztrik Várszegi, en kreeg een rondleiding door de Abdij. Het bezoek aan Pannonhalma werd afgesloten met een lunch met de burgemeester van Pannonhalma, de heer Ferenc Bagó, en twee parlementsleden uit de regio.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Ontmoeting met de President van Hongarije
Afbeelding 1 - Ontmoeting met de President van Hongarije