Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130008 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor

- E130002 t/m E130008 - Vierde Spoorwegpakket: Quick scan impactanalyse en brief Europese Commissie

De commissie besluit de bespreking van de Quick scan impactanalyse (33546, F) en de brief van de Europese Commissie (33546, E) aan te houden tot de commissievergadering van 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer