33.823

EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel COM(2013)618 en EU-voorstel: Verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen COM(2013)619In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft COM(2013)618 en het voorstel voor een Verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen COM(2013)619

Zie voor meer informatie ook dossier E130047 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

17 september 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten