33.833

EU-voorstel: Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM(2013)824In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel COM(2013)824.

Zie voor meer informatie ook dossier E130057 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

27 november 2013

schriftelijke voorbereiding


Documenten