Griffiersconferentie nationale parlementen EU-lidstatenDe Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, en de Griffier van de Tweede Kamer, Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, hebben op maandag 27 januari in de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de Secretarissen-Generaal van de parlementen van de lidstaten van Europese Unie. Ook de Secretaris-Generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle, nam aan de conferentie deel. Op de agenda stond onder meer de voorbereiding van de ‘Conference of Speakers of the European Union Parliaments' van 6 tot 8 april in Vilnius.

Griffiersconferentie in Vilnius
Grotere versie foto

Het is gebruikelijk dat de Speakers Conference wordt gehouden in het land dat in het tweede semester van het voorafgaande jaar het EU-voorzitterschap heeft bekleed. Daar zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

  • Role of the parliaments in tackling the consequences of the economic and financial crisis;
  • Five years after coming into force of the Treaty of Lisbon: Lessons of subsidiarity checks in parliaments;
  • Interparliamentary cooperation with Eastern partnership countries;
  • Interparliamentary cooperation in the area of freedom, security and justice .

De Griffiers spraken voorts over IPEX, de website die de nationale parlementen gezamenlijk beheren en die als de belangrijkste bron van informatie geldt voor de behandeling van Europese dossiers in de nationale parlementen. De Nederlandse Griffiers hebben aangedrongen op bespoediging van de informatievoorziening via IPEX van de behandeling van subsidiariteitsbezwaren door parlementen, zodanig dat parlementen zich tijdig een beeld kunnen vormen van de stand van zaken in de andere nationale parlementen.

Ook wisselden de Griffiers ‘best practices’ uit op het vlak van de coördinatie van Europese aangelegenheden in de ambtelijke organisaties van de parlementen. De website www.europapoort.nl van de Eerste Kamer blijkt andere parlementen geïnspireerd te hebben tot afzonderlijke digitale vastlegging van de behandeling van Europese dossiers op hun websites.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Griffiersconferentie in Vilnius
Afbeelding 1 - De Griffiers van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en het Europees Parlement