Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140007 - Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

- E140007

Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

De commissies besluiten de procedure aan te houden totdat de kabinetsreactie op deze mededeling en het onlangs uitgebrachte AIV-advies over de rechtsstaat beschikbaar is.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman