Behandeling notitie fiscaal verdragsbeleid afgerondDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 25 maart 2014 de behandeling van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 afgerond. Op dinsdag 21 januari 2014 debatteerde de Kamer hierover met staatssecretaris Weekers van Financiën. In verband met de aangehouden motie-Elzinga en naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2014 (EK 25.087 / 33.483, I  ) over de aanpassing van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn en over een vergelijking tussen de fiscale elementen van het vestigingsklimaat in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk (toegezegd tijdens het plenaire debat op 21 januari 2014), vond op verzoek van de indiener van die motie op 25 maart 2014 een korte heropening van het debat plaats. Het debat werd gevoerd met staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Senator Elzinga (SP) gaf aan dat zijn fractie er niet van overtuigd is dat de Nederlandse regering bereid is om de Europese algemene anti-misbruikmaatregel te steunen. De bestrijding van belastingontwijking is volgens de senator echter een terrein waarop Europese regelgeving wel degelijk meerwaarde kan hebben. Senator Elzinga gaf aan dat hij daarom de eerder door hem aangehouden motie alsnog in stemming wil brengen. Hij vroeg de regering om ofwel de voorliggende Europese maatregel te steunen, ofwel in te zetten op een effectievere (Europese) maatregel. Staatssecretaris Wiebes antwoordde de senator dat hij de motie ziet als ondersteuning van zijn beleid.

Op dinsdag 1 april 2014 wordt over de motie-Elzinga c.s. gestemd.

Zie ook:


Deel dit item: