Senator Tiny Kox met fractievoorzitters PACE in OekraïneSenator Tiny Kox (SP) heeft van 22 tot en met 25 maart 2014 met een delegatie fractievoorzitters en de president van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) een bezoek gebracht aan de Oekraïense steden Kiev, Donetsk en Lviv. De delegatie voerde gesprekken met de interim-president, de minister van Binnenlandse Zaken, de nieuwe gouverneurs van Donetsk en Lviv, alle politieke partijen en een groot aantal maatschappelijke organisaties.

Senator Kox, fractievoorzitter van de Group of the United European Left , constateerde tijdens het bezoek een grote vrees voor escalatie en nieuwe Russische interventies. Kox: "Na het afzetten van president Janoekovitsj in februari, is er een politiek vacuüm in het oosten van Oekraïne, waar Janoekovitsj zijn machtsbasis had. Daardoor is er een bepaalde aantrekkingskracht van buurman Rusland, waar de lonen en pensioenen hoger zijn en de regering sterker lijkt." Daarnaast leeft er volgens senator Kox vrees in Oost-Oekraïne voor de richting die de nieuwe regering in Kiev kiest, waarin ook extreemrechts een rol van betekenis vervult. Kox pleitte er voor dat Oekraïne snel alle nodige steun krijgt om binnenlands orde op zaken te stellen, door vrije en eerlijke presidentsverkiezingen in mei en parlementsverkiezingen in het najaar. Ook moet er snel een nieuwe Grondwet komen, die recht doet aan de wensen van de mensen om meer zeggenschap en decentralisatie van de macht.

Senator Kox betoogde dat de Europese Unie en de Verenigde Staten hun pogingen om Oekraïne in hun economische of militaire invloedssfeer te krijgen moeten heroverwegen. Effectieve samenwerking tussen internationale organisaties kan volgens Kox wellicht openingen maken die er nu nog niet zijn. De Raad van Europa, waarin alle Europese landen, inclusief Oekraïne en Rusland vertegenwoordigd zijn, kan deskundige hulp leveren om het rechtsstelsel te hervormen en democratische verkiezingen mogelijk te maken.

Begin april spreken de afgevaardigden van de parlementen van de 47 lidstaten in de assemblee over de toekomst van Oekraïne. Ook komt daar de vraag aan de orde of er maatregelen genomen moeten worden tegen het Russische parlement, vanwege diens steun aan de annexatie van de Krim.

Nieuwsbericht website PACE:

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4945&lang=2&cat=15


Deel dit item: