Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140007 - Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

- E140008

Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

De commissie stelt voor de Commissiemededelingen over het toekomstige JBZ-meerjarenbeleidskader en over het EU-scorebord Justitie 2014 en de kabinetsappreciatie hiervan te betrekken bij de behandeling van de Commissiemededeling inzake een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken. De commissie zal bij de gezamenlijke behandeling van deze onderwerpen in de commissies I&A/JBZ, V&J en EUZA voorstellen een mondeling overleg met de bewindslieden van V&J te organiseren.
Naar aanleiding van de kabinetsappreciatie d.d. 17 april 2014 van de Commissiemededelingen inzake het JBZ-meerjarenbeleidskader besluit de commissie een brief te sturen met vragen over de dataretentierichtlijn.

- E140012

Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014

De commissie stelt voor de Commissiemededelingen over het toekomstige JBZ-meerjarenbeleidskader en over het EU-scorebord Justitie 2014 en de kabinetsappreciatie hiervan te betrekken bij de behandeling van de Commissiemededeling inzake een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken. De commissie zal bij de gezamenlijke behandeling van deze onderwerpen in de commissies I&A/JBZ, EUZA en V&J voorstellen een mondeling overleg met de bewindslieden van V&J te organiseren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren