Advies aan Eerste Kamer over verdere afspraken bevorderen integriteit KamerledenEen commissie van leden van de Eerste Kamer heeft dinsdag aan het College van Senioren van de Eerste Kamer een advies uitgebracht over een rapport van de Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa over preventie van corruptie onder onder meer parlementariërs. Voorafgaand aan de vergadering van het College nam de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, het advies in ontvangst van commissievoorzitter Willem Bröcker (VVD). De Eerste Kamer stelde op 8 oktober 2013 een bijzondere tijdelijke commissie in om een reactie op het GRECO-rapport voor te bereiden, inclusief het eventueel ontwerpen van regels voor de Eerste Kamer.

Commissievoorzitter Bröcker overhandigt het advies aan de Kamervoorzitter
Grotere versie foto

De Raad van Europa concludeerde in juni 2013 dat Nederland een tamelijk effectief systeem heeft om integriteit onder parlementariërs te bevorderen, maar stelde wel voor hierover enkele nieuwe afspraken te maken. Het College van Senioren, bestaande uit de fractievoorzitters van alle partijen in de Eerste Kamer, de Voorzitter van de Kamer en de beide ondervoorzitters, zal het advies dinsdag 27 mei inhoudelijk bespreken en zich dan ook over de verdere gang van zaken buigen. Nederland moet uiterlijk eind 2014 naar de Raad van Europa reageren.

De commissie stelt onder meer voor om in het Reglement van Orde van de Eerste Kamer een apart hoofdstuk over integriteit op te nemen, met onder meer bepalingen over het registreren van geschenken en bepaalde reizen. Ook vindt de commissie dat er meer gedetailleerde openbare informatie moet komen over de functies van senatoren naast hun Eerste Kamerlidmaatschap. Daarnaast stelt de commissie voor de fracties te adviseren om zelf integriteitsafspraken te maken, voor zover dit nog niet is gebeurd, deze op schrift te stellen en ook openbaar te maken. Die afspraken staan naast de verplichtingen die Eerste Kamerleden nu al hebben door het afleggen van de zuiveringseed bij hun aantreden en de geldende verplichtingen over bijvoorbeeld het openbaar maken van andere functies.

De Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa heeft in juni 2013 een evaluatierapport over Nederland vastgesteld over de preventie van corruptie onder parlementariërs, rechters en leden van het Openbaar Ministerie. Het betreft een regulier onderzoek in een reeks onderzoeken in alle 47 Lidstaten van de Raad van Europa. Het rapport bevat aanbevelingen voor onder meer de Eerste Kamer. GRECO constateert in het rapport dat het Nederlandse systeem tamelijk effectief is, omdat het grotendeels is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, openheid en publieke controle, maar stelde voor de bestaande en mogelijk nieuwe afspraken hierover vast te leggen in een gedragscode.

Meer informatie:


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 2 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Commissievoorzitter Bröcker overhandigt het advies aan de Kamervoorzitter
Afbeelding 1 - Commissievoorzitter Bröcker overhandigt het advies aan de Kamervoorzitter