33.943

EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165Dit dossier bevat officiële kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie en het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum.

Zie voor meer informatie ook dossiers E140014 en E140015 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

1 april 2014

schriftelijke voorbereiding


Documenten