Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140021 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) in verband met de aanstelling van een toezichthouder op de procedurele waarborgen

- E140021

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) betreffende de invoering van het ambt van toezichthouder op de procedurele waarborgen

De commissie bespreekt het Commissievoorstel tot wijziging van de OLAF-verordening en besluit de behandeling aan te houden in afwachting van nadere informatie uit de Tweede Kamer over de behandeling van het voorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren