Raad van Europa: veel privatiseringen hebben averechts resultaat voor publieke dienstverleningEen publieke dienstverlening van hoge kwaliteit is een vitaal vereiste voor een sterke democratie, en elke toekomstige ingrijpende overheidshervorming moet daarom voortaan de belangen van de burgers beter in ogenschouw nemen alsook de gemeenschappelijke Europese waarden. Dat advies geeft de parlementaire assemblee van de Raad van Europa aan de parlementen en regeringen van de 47 lidstaten van Europa's oudste en grootste verdragsorganisatie. De assemblee in Straatsburg stemde op 26 juni j.l. in met een voorstel daartoe van senator Kox.

Het voorstel stelt vast dat de omvangrijke hervormingen die de afgelopen decennia in de meeste Europese lidstaten zijn doorgevoerd bij de overheid - waaronder met name ingrijpende privatisering en verzelfstandiging van overheidstaken - een grote invloed hebben gehad op de organisatie van de publieke dienstverlening in de lidstaten. De assemblee van parlementariërs uit heel Europa is bezorgd dat, hoewel sommige hervormingen succesvol zijn geweest, de hervormingen te veel en te vaak geleid zijn door budgettaire criteria met een negatief effect op de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

Daarom roept de assemblee nu op regeringen en parlementen van lidstaten op eerdere hervormingen van overheid en publieke diensten kritisch te evalueren en na te gaan of zij wel passen bij het concept van sociale cohesie, dat volgens de Raad van Europa de kern van een sociale samenleving hoort te zijn.

Het rapport Europe's public administrations in a flux: public service under threat?  is gebaseerd op twee jaar onderzoek van beschikbare data over deze kwestie en uitgebreid overleg met internationale organisaties, vakbonden, wetenschappers en parlementsleden. Het rapport is deels geïnspireerd door het parlementaire onderzoek 'Verbinding verbroken?' van de Eerste Kamer naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten in Nederland. In het nu door de Raad van Europa geaccordeerde voorstel vindt het Nederlandse onderzoek een Europees-breed vervolg.

Het onderzoek laat zien dat de doelen van veel hervormingen van overheid en publieke sector uiteindelijk niet of niet voldoende worden bereikt en dat het inzicht en het toezicht van de politiek op de gevolgen van door haar genomen beslissingen inzake overheidshervormingen en publieke dienstverlening vaak tekortschiet. Met een lijst van geleerde lessen en aanbevelingen probeert de parlementaire assemblee nu beter beleid en toezicht voor de toekomst te bereiken in de 47 lidstaten van de verdragsorganisatie.

De door de PACE aangenomen resoluties en aanbevelingen worden dinsdag 1 juli besproken in de vaste commissie voor Europese Zaken. Hierbij zullen de aanbevelingen uit zowel het rapport van senator Kox, als het rapport van senator Strik 'The left-to-die boatPDF-document' en het rapport van senator Elzinga  'Challenges for the Council of Europe Development Bank’ aan de orde komen.


Deel dit item: