33.974

EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM(2014)340Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de behandeling van het Europese voorstel over de instelling van een controleur procedurewaarborgen bij het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF.

Zie voor meer informatie dossier E140021 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

26 juni 2014

schriftelijke voorbereiding


Documenten