Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Europese Zaken (EUZA) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140007 - Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

- E140007 en E140012

Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014; Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

De commissies nemen de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2014 in reactie op de vragen over de rechtsstatelijkheid in de EU en het EU-scorebord Justitie 2014 voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren