Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140021 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) in verband met de aanstelling van een toezichthouder op de procedurele waarborgen

- E140021

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) in verband met de aanstelling van een toezichthouder op de procedurele waarborgen

Naar aanleiding van de ontvangst van de BNC-fiche bespreekt de commissie het voorstel tot wijziging van de OLAF-verordening en besluit de procedure aan te houden tot na het Algemeen Overleg van 25 september 2014 in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren