Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Voorbereiding Artikel 13-conferentie op 29-30 september te Rome

Diverse fracties geven de delegatie naar de conferentie enkele suggesties mee ter voorbereiding op de vier agendapunten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren