Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden

- 32.317

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 9-10 oktober 2014 en de brief van de regering van 7 oktober 2014 met een nadere aanvulling van de geannoteerde agenda. De commissie betrekt hierbij eveneens de brief van de Commissie Meijers van 6 oktober 2014 met een reactie op de geannoteerde agenda. De commissie besluit over de geannoteerde agenda in schriftelijk overleg te treden met regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren