Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Mondelinge terugkoppeling Artikel 13-conferentie op 29-30 september 2014 te Rome

Het Lid Postema (PvdA) doet mondeling verslag van de Artikel 13-conferentie op 29-30 september 2014.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren