Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden

- E130015, E130016, E130017

Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden; Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers; Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 18 november 2014 (EK 32317, ED). Zij besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van hetgeen in de antwoordbrief van de bewindspersonen wordt opgemerkt over de voorstellen inzake Slimme Grenzen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren