Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Mededelingen en informatie

De voorzitter van de commissie brengt uitnodiging tot deelname aan de interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie die op 3 en 4 februari plaatsvindt in Brussel onder de aandacht van de leden van de commissie. De leden Backer (D66) en Bröcker (VVD) geven aan onder voorbehoud beschikbaar te zijn voor deelname.

De commissie verzoekt de staf de tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 toegezegde technische briefing over de laagste inkomensgroepen in het microsimulatiemodel MIMOSI én over de berekening van de collectieve lastendruk te plannen in de maand februari.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren