Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

-
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit vanuit de commissie I&A/JBZ de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
- nr. 15. Een Europese migratieagenda
- nr. 35. E-privacyrichtlijn
- nr. 85. Illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren