Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

-
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie heeft besloten het volgende Europese voorstel als prioritair voor te dragen aan de plenaire vergadering:
- een Europese veiligheidsagenda


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz