Rapport over cyberterrorisme van senator Franken besproken in Cultuurcommissie PACEDe Committee on Culture, Science, Education and Media van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft donderdag 12 maart 2015 gesproken over het rapport van senator Franken over samenwerking tegen cyberterrorisme en andere grootschalige aanvallen op het internet. Op zijn uitnodiging spraken in het kader van de voorbereiding op dit rapport diverse Nederlandse experts op het terrein van internetbeveiliging de commissie toe.

Het expert-panel bestond uit:

  • Jacob Kohnstamm, Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens;
  • Olivier Burgersdijk, Head of Strategy European Cybercrime Centre;
  • Menno van der Marel, CEO Fox-IT;
  • Bart Jacobs, hoogleraar security en correctheid van software aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De titel van het ontwerp-rapport van senator Franken is Increasing co-operation against cyberterrorism and other large-scale attacks on the Internet. In de bijeenkomst van 12 maart werd met name stil gestaan bij de technologische en praktische aspecten van internationale justitiële samenwerking ter bestrijding van cyberterrorisme.

De vergaderingen van de Committee on Culture, Science, Education and Media op 11 en 12 maart 2015 vinden plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Op de agenda staan diverse rapporten die de commissie in voorbereiding heeft, zoals Freedom of religion and religious practices, Access to school and education for all children, Rethinking  the anti-doping strategy, Towards a European framework of competences for democratic citizenship, human rights and intercultural dialogue, Educational and cultural networks of communities living abroad, Media responsability and media ethics in a changing media environment. Ook spreekt de commissie over de follow-up van de resolutie over de terroristische aanslag tegen de redactie van het tijdschrift Charles Hebdo in Parijs.

Website van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa


Deel dit item: