Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150007 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

-
E150006 en E150007

Europese Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De commissie wacht het BNC-fiche van de regering af, alvorens te besluiten over het al of niet leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren