Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

- E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 [aangehouden]

Brief van de minister van Economische Zaken van 2 april 2015 in reactie op vragen over het EU-investeringsfonds van 3 maart 2015 (34164, A)

De commissie besluit op 21 april 2015 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer