Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150008 - Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

- E150008

Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

De commissie besluit de mededeling, gelet op de inhoud, door te geleiden naar de commissies V&J en I&A/JBZ.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz