Debat Goedkeuring Protocol tot wijziging van het EVRMDe Eerste Kamer heeft dinsdag 19 mei 2015 met minister Koenders (Buitenlandse Zaken) gedebatteerd over de goedkeuring van het protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Senator Strik (GroenLinks) sprak haar bijdrage uit namens de gehele commissie voor Europese Zaken, met uitzondering van de PVV-fractie. De senator vroeg waarom de regering eerder had aangegeven dat het beginsel van subsidiariteit en de margin of appreciation  (de beoordelingsvrijheid van lidstaten) niet behoefden te worden gecodificeerd en deze nu alsnog wordt opgenomen in het EVRM. Strik merkte op dat de fracties de vastlegging van het beginsel van subsidiariteit een overbodige exercitie achten. Strik: "Wij hechten eraan op te merken dat wij deze codificatie, zoals ons nu voorgelegd in de goedkeuringswet, niet lezen en interpreteren als een versterking van dit beginsel en meer ruimte voor de lidstaten ten detrimente van het Hof."  

Minister Koenders gaf aan dat het belang van het protocol met name ligt in het verlichten van de werklast van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Met vastlegging van het beginsel van subsidiariteit en de margin of appreciation  in de preambule verandert niets aan de zwaarte of betekenis ervan. De reikwijdte van de twee beginselen wordt niet veranderd. De minister zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de versterking van de autoriteit en van het Hof.

Na het korte debat met de minister werd het wetsvoorstel aangenomen.Deel dit item: