Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 26 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

- E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

Brief van de minister van Economische Zaken van 21 mei 2015 in reactie op vragen van 24 april 2015 (34164, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer