foto van de heer van Dijk (SGP)

Diederik van Dijk (1971) is vanaf 9 juni 2015 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vice-fractievoorzitter, fractiesecretaris en penningmeester.Personalia

 • geboren te Driebergen-Rijssenburg, 22 november 1971
 • gehuwd

 

kinderen

 • Twee dochters en drie zonen

 

woonplaats

 • Benthuizen, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Columnist Nederlands Dagblad vanaf 1 augustus 2021
 • Ouderling Hersteld hervormde kerk vanaf 26 januari 2020
 • Juridisch adviseur Stichting Korenmolen De Haas vanaf 3 juli 2019
 • Directeur Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV-Zorg voor het Leven) vanaf 1 april 2018
 • Voorzitter Platform Zorg voor leven vanaf 1 april 2018
 • Plv. lid klachtencommissie Stichting "Adullam" vanaf 2008
 • Voorzitter klachtencommissie Stichting "Schuilplaats" vanaf 2004

afgesloten

 • Bestuurslid Yona (Bevorderen verantwoord internetgedrag) vanaf oktober 2015 tot 1 november 2020
 • Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep vanaf september 2015 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs) vanaf 20 juni 2012 tot 1 juli 2018
 • Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk vanaf 25 juni 2005 tot 1 januari 2018
 • Commissaris Erdee Media Groep vanaf 20 juni 2004 tot 11 oktober 2018
 • Columnist Reformatorisch Dagblad vanaf 1 januari 2002 tot 31 december 2019
 • Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, justitie, defensie, Europese zaken en infrastructuur en milieu, SGP-Tweede Kamerfractie vanaf 1996 tot 31 december 2015

Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, vanaf 1991 tot 1996

andere opleidingen

 • Stage Unie van Waterschappen
 • Stage wetenschappelijk bureau SGP

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Directeur Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV-Zorg voor het Leven) vanaf 1 april 2018
 • Beleidsmedewerker buitenlandse zaken, justitie, defensie, Europese zaken en infrastructuur en milieu, SGP-Tweede Kamerfractie vanaf 1996 tot 31 december 2015

andere activiteiten

 • Columnist Nederlands Dagblad vanaf 1 augustus 2021
 • Ouderling Hersteld hervormde kerk vanaf 26 januari 2020
 • Juridisch adviseur Stichting Korenmolen De Haas vanaf 3 juli 2019
 • Bestuurslid Yona (Bevorderen verantwoord internetgedrag) vanaf oktober 2015 tot 1 november 2020
 • Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep vanaf september 2015 tot 1 juli 2018
 • Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs) vanaf 20 juni 2012 tot 1 juli 2018
 • Ouderling Hersteld Hervormde Kerk van Waddinxveen vanaf 2008 tot 2015
 • Plv. lid klachtencommissie Stichting "Adullam" vanaf 2008
 • Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk vanaf 25 juni 2005 tot 1 januari 2018
 • Commissaris Erdee Media Groep vanaf 20 juni 2004 tot 11 oktober 2018
 • Voorzitter klachtencommissie Stichting "Schuilplaats" vanaf 2004
 • Columnist Reformatorisch Dagblad vanaf 1 januari 2002 tot 31 december 2019
 • Diaken / ouderling Hervormde Bethlehemkerkgemeente te 's-Gravenhage vanaf 2000 tot 2004
 • Lid bestuur Hogeschool 'De Driestar' te Gouda vanaf 1998 tot 2005
 • Voorzitter Groen van Prinstererkring vanaf 1997 tot 2015

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Voorzitter SGP kiesvereniging 's-Gravenhage
 • Plaatsvervangend lid Raad van Advies voor provinciale SGP-vereniging Zuid Holland


Publicaties

 • Legalizing euthanasia: What we can learn from the Netherlands, Leo van Doesburg & Diederik van Dijk https://sallux.eu/Sallux%20-%20Legalizing%20Euthanasia%20WEB.pdf, juli 2021
 • (mede)auteur van enkele SGP-uitgaven, columns en (opinie)artikelen
 • "Getuigen; citaten uit werk van Groen van Prinsterer" (2013)
 • “De toekomst van de gereformeerde gezindte” (met anderen 2013)
 • “Daar staan we voor; als christen present in de samenleving” (met anderen 2011)
 • “Open vensters”; Menno de Bruyne 25 jaar SGP-voorlichter (met anderen 2009)
 • “Nog bijzonderheden? Bij het afscheid van Tweede Kamerlid mr.dr. J.T. van den Berg” (met anderen 2002)
 • "Vonken van heilig vuur; Groen van Prinsterer tweehonderd jaar" (met anderen, 2001)
 • "Groen en de grondwet. De betekenis van Groen van Prinsterers visie op de grondwet van 1848" (met anderen, 1998)
 • "Dagindeling door taakverdeling" (met anderen, 1997)
 • "Het waterschap boven water" (1996)

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

2581 dagen
(9 juni 2015 tot heden)