Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150007 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

-
E150006 en E150007

Europese Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De commissie besluit op 7 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel en de mededeling, en daarbij ook de medeling 'Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie' (E150012) te betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren