Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

- E150002

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

De commissie besluit op 7 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer