Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150007 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

-
E150006, E150007 en E150012

Commissiemededeling: Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking

De fracties van VVD (Van de Ven), SP (Elzinga) en mogelijk CDA (Van Rij) leveren uiterlijk vrijdag 10 juli 2015 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal per e-mail ter vaststelling aan de commissie worden voorgelegd.
De commissie besluit voorts om de staatssecretaris van Financiën in de tweede helft van september 2015 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de (Europese) ontwikkelingen inzake fiscale transparantie en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel. De commissie is voornemens om de reactie op de brief bij dit overleg te betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren