34.261

EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied COM(2015)135In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied COM(2015)135

Zie voor meer informatie ook dossier E150007 op de Europapoort.


Kerngegevens

begonnen

18 maart 2015

schriftelijke voorbereiding


Documenten