Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150007 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

-
25087, K

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2015 inzake de kabinetsappreciatie van de uitkomst van het OESO-project Addressing Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) en de vooruitblik op het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat (25087, K). Zij besluit om naar aanleiding van deze brief in schriftelijk overleg te treden met de regering en om de antwoorden van de staatssecretaris te betrekken bij het mondeling overleg met hem dat is voorzien op 24 november 2015 over de correspondentie inzake het Europese pakket fiscale transparantiemaatregelen (dossiers E150006/7) en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel (dossier E150012) (verslag schriftelijk overleg; 34254 / 34261, A). Inbreng voor schriftelijk overleg wordt 27 oktober 2015 geleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren