Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden

- E130015, E130016 en E130017

Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden; Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers; Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 november 2015 met een afschrift van de Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over het pakket Slimme Grenzen (33614,C). De fractie van GroenLinks (Strik) geeft aan op 24 november 2015 inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren