Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Mondelinge terugkoppeling IPC Artikel 13, Luxemburg 9-10 november 2015

De heer Elzinga (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de conferentie.
Een schriftelijk verslag van deze bijeenkomst wordt i.s.m. de Tweede Kamer opgesteld en zal als Kamerstuk verschijnen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren