Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130015 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

- Mededelingen en informatie

Het lid Strik (GroenLinks) geeft aan de eerder aangekondigde inbreng over het pakket Slimme Grenzen aan te houden in afwachting van het nieuwe pakket voorstellen, dat naar verwachting begin januari 2016 wordt gepresenteerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren