COM(2015)586

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelselDit is een voorstel bij Edossier: E150033


Kerngegevens

ingediend

24 november 2015

nummer

COM(2015)586

taal

engels

afkomstig van

Europese Commissie

stand van zaken Europese behandeling

Europese databank EUR-Lex

pdf-document Download Europees Voorstel