Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169)

-
33.169 EK, AB

Brief inzake onderhandelingen EU-gegevensbeschermingspakket 3e kwartaal 2015; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

De commissies nemen de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 26 november 2015 (33169, AB) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren