Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact (34.054)

-
Europees Semester 2016 (CXVII)

De commissies wensen in april 2016 mondeling overleg te voeren over het in te dienen nationale hervormingsprogramma en het stabiliteitsprogramma. De staf zal in overleg met de Tweede Kamer en het ministerie van Financiën een geschikte datum voorstellen.

De commissies bespreken de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 16 februari 2016 over het Europees semester cyclus 2015/2016, georganiseerd door het Europees Parlement tijdens de Europese week. De leden Postema (PvdA), Rinnooy Kan (D66), Van Apeldoorn (SP), Van de Ven (VVD) hebben interesse om hieraan deel te nemen, indien hun agenda het toelaat. NB: aansluitend op 17 februari 2016 wordt de "artikel 13-conferentie" georganiseerd onder gedeeld voorzitterschap van het Europees Parlement en de beide Kamers van het Nederlandse parlement. Dit agendapunt wordt 19 januari a.s. wederom geagendeerd voor de definitieve inventarisatie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren